История

 

Октомври 1992
Основаване на фирма СКОРТЕЛ ООД

Ноември 1993
Получаване на лиценз от Комитета по пощи и далекосъобщения за локален пейджинг-оператор за гр. София

Юни 1994
СКОРТЕЛ става официален член на Inmarsat Partnership

Ноември 1995
СКОРТЕЛ става член на Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ)

Януари 1997
СКОРТЕЛ става официален доставчик на услуги на Inmarsat – Inmarsat Service Provider, ISP code – 9315

Март 2001
СКОРТЕЛ подписва договор за дистрибутиране на оборудване и услуги Inmarsat D+със SkyWave Mobile Communications (Канада)

Август 2002
СКОРТЕЛ става доставчик на услуги на спътниковия оператор Thuraya

Ноември 2002
СКОРТЕЛ става дистрибутор на Samyung Enc Co. Ltd. (Южна Корея), производител на морско комуникационно и навигационно оборудване

Май 2003
СКОРТЕЛ става доставчик на услуги на спътниковия оператор Iridium

Юни 2003
СКОРТЕЛ въвежда Система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2000

Май 2004
СКОРТЕЛ открива регионален офис в град Варна

Август 2004
СКОРТЕЛ става дистрибутор на услугите на Telenor Satellite Services (Норвегия), сега Marlink

Февруари 2006
СКОРТЕЛ получава статут на PSA (Point of Service Activation) в Inmarsat

Ноември 2006
СКОРТЕЛ изгражда национален център за наблюдение на риболовните кораби на Република България за Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Октомври 2007
СКОРТЕЛ е одобрен за член на CSN (Certified Support Network) на KVH

Май 2009
СКОРТЕЛ открива регионален офис в град Бургас

Декември 2009
СКОРТЕЛ е одобрен за Бронзов партньор на Inmarsat

Февруари 2010
СКОРТЕЛ защитава свидетелство за полезен модел за Мобилен комплект за позициониране, сигнализация, навигация и комуникация (МК-ПСНК)

Юни 2010
СКОРТЕЛ притежава оторизация от ИА „Морска администрация“ като Доставчик на приложни услуги за тестване за съвместимост на LRIT оборудване.

Април 2011
Подписано е партньорско споразумение между СКОРТЕЛ и Виваком за съвместно предлагане на клиентите на Виваком на сателитно оборудване и услуги

Октомври 2011
СКОРТЕЛ е одобрен от ITU за бюро за разчети и разплащания на сухоземни, въздушни и морски комуникации - Accounting Authority (AA), с код BG14

Юни 2013
Служители на СКОРТЕЛ са удостоени с почетни награди от Министерството на пътищата и транспорта на Република Монголия за принос в развитието на транспорта на страната

Януари 2014
В експлоатация е пусната Единна информационно-управляваща система за междуградския транспорт в Монголия. СКОРТЕЛ участва в проекта съвместно с Контракс ЕАД

Юли 2014
СКОРТЕЛ става член „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС)

Август 2015
В експлоатация е пусната Речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС Фаза 2. СКОРТЕЛ участва в проекта като част от консорциум „БУЛ РИС 2“

Ноември 2015
В експлоатация е пусната Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3. СКОРТЕЛ участва в проекта като част от консорциум „ТРАНСЛИНК“

Февруари 2016
СКОРТЕЛ открива регионален офис в град Русе

Април 2016
В експлоатация е пуснат първият в България регионален ситуационен център за овладяване на кризисни ситуации. СКОРТЕЛ участва в проекта като партньор на община Елин Пелин

Юни 2017
СКОРТЕЛ въвежда Система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2015

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, прочетете внимателно тези Политика за поверителност и защита на личните данни,

преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

 

КАРТА НА САЙТА
     

Картата на сайта позволява лесен достъп до структурираното съдържание на сайта.

Към картата на сайта

 

КОНТАКТИ
     

Скортел ООД - централен офис
София 1582, жк. Дружба 2
ул. "Делийска воденица" 29

Тел. 02 978 9590, 02 879 7400, 0878 344 550

Факс: 02 978 3359
e-mail: office@scortel.com