Морски информационни
системи

Специализирани системни решения за морска и речна безопастност, управление на трафика на плавателни съдове, наблюдение на риболовни кораби

Системи за наблюдение и ранно предупреждение

Специализирани системни решения за радиационен мониторинг, мониторинг на водите, метеонаблюдение

 

Системи за управление на
технологични процеси

Специализирани системни решения за различни области от промишлеността и транспорта

Интелигентни транспортни
системи

Специализирани системни решения в областта на пътническия транспорт за позициониране на транспортните средства, електронно таксуване на пътниците, пътнически информационни услуги, автоматизирано броене на пътниците, мобилно видеонаблюдение

За СКОРТЕЛ

СКОРТЕЛ осигурява доставки на оборудване и комуникационни услуги, софтуер, системна интеграция, инженеринг и консултантски услуги за:

 • GPS Системи за управление, позициониране и проследяване на мобилни и стационарни обекти
 • Мобилни спътникови връзки за пренос на глас и данни в мрежите на мобилните сателитни оператори Inmarsat, Iridium, Thuraya, Globalstar, KVH, напълно независими от наземната инфраструктура
 • Морски комуникации и навигация
 • Системни решения:
  • Морски информационни системи (за безопасност, рибарски)
  • Интегрирани интелигентни транспортни системи, в това число: автоматизирана система за позициониране на транспортните средства, автоматизирана система за електронно таксуване на пътниците, информационна система за пътниците, автоматизирана система за броене на пътниците, видеонаблюдение
  • Системи за наблюдение и ранно предупреждение, в това число за: радиационен мониторниг, мониторинг на води и др.
  • Системи за управление на технологичните процеси
  • Автоматизирани системи за управление на транспортните дейности в строителството
  • Мобилно видеонаблюдение в транспортните средства, подходящо за всякакъв вид публичен транспорт като училищни автобуси, полицейски, пожарни и друг вид транспортни средства със специално предназначение

History Scortel

Проекти на Скортел ООД

Партньори на Скортел ООД

Сертификати на Скортел ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля, прочетете внимателно тези Декларация за поверителност, преди да използвате този уеб сайт.

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

 

КАРТА НА САЙТА
     

Картата на сайта позволява лесен достъп до структурираното съдържание на сайта.

Към картата на сайта

 

КОНТАКТИ
     

Скортел ООД - централен офис
София 1582, жк. Дружба 2
ул. "Делийска воденица" 29

Тел. 02 978 9590, 02 879 7400, 0878 344 550

Факс: 02 978 3359
e-mail: office@scortel.com