Система за наблюдение на риболовните кораби

СистемИ за наблюдение на риболовните кораби

Скортел ООД разработва и развива решението си за Система за наблюдение на риболовните кораби (СНРК) от 2006 г.

СНРК напълно отговаря на съвременните европейски изисквания и регулации в областта на риболова и контрола по опазването на рибните ресурси.

 СНРК изпълнява следните основни функции:

 •   Осъществяване на реален и пълен контрол по движението и дейностите на риболовните кораби, осъществяващи търговски риболов, намиращи се под юрисдикцията на съответната държава, независимо в чии води и пристанища се намират.
 •   Наблюдение и контрол на чуждестранните риболовни кораби за времето, когато се намират във вътрешните морски води на съответната държава.
 •   Повишаване ефективността и качеството на риболова в териториалните води на държавите членки на ЕС в съответствие с приетите норми и регулации в ЕС.
 •   Интеграция на системата за спътников контрол на риболова със съществуващи системи със същото предназначение в ЕС .

Структура на системата

ribari

Основни характеристики на СНРК:

 •   Наблюдение на плавателни съдове в реално време, включително скорост и курс, работа на двигателя и др.
 •   Контрол на зони/полигони.
 •   История на маршрутите.
 •   Отчети за извършената работа.
 •   Работа с различни картни системи - Google Maps, MS Bing Maps, OpenSeaMap, интеграция на потребителски карти.
 •   Въвеждане и изобразяване на определени точки и обекти.
 •   Получаване и изпращане на съобщения от/до плавателните съдове.
 •   Отдалечена промяна на комуникационните параметри на корабите.
 •   Отдалечена диагностика на корабното оборудване.
 •   Доставяне на предупредителни сигнали до системните диспечери чрез ел. поща, SMS и др.
 •   Получаване и изпращане на съобщения (отчети за позиция) до чужди СНРК.
 •   Дефиниране на вид, големина и структура на съобщенията.
 •   Електронен риболовен дневник.

Основни системни параметри:

Покритие:

 • Глобално през сателитна мрежа.
 • Териториалните води на съответната държава през GSM/GPRS мрежата.

Свързаност и интеграция:

 • Двупосочна комуникация, в реално време между всеки рибарски кораб и диспечерския център за наблюдение.
 • Към диспечерския център на СНРК през интернет се свързват отдалечени потребители.
 • Интеграция с други СНКР и информационни системи.

Надеждност:

 • Мрежата функционира непрекъснато (24/365).
 • Възможности за възстановяване на данните (back-up).

Успешни реализации:

 • Система за сателитно наблюдение  на риболовните кораби на Република България, изградена през 2006 г. Системата е разширявана няколкократно и понастоящем следи близо 200 активни риболовни кораба. 
 • Система за сателитно наблюдение  на риболовните кораби на Република Румъния, изградена през 2009 г. Системата следи 10 риболовни кораба.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля, прочетете внимателно тези Декларация за поверителност, преди да използвате този уеб сайт.

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

 

КАРТА НА САЙТА
     

Картата на сайта позволява лесен достъп до структурираното съдържание на сайта.

Към картата на сайта

 

КОНТАКТИ
     

Скортел ООД - централен офис
София 1582, жк. Дружба 2
ул. "Делийска воденица" 29

Тел. 02 978 9590, 02 879 7400, 0878 344 550

Факс: 02 978 3359
e-mail: office@scortel.com